mirbud
gplus
linkedin
youtube

Energy Expo Arena - III edycja ze strefą Smart Cities

Energy Expo Arena to jedyne w skali kraju targi branżowe łączące tematykę odnawialnych źródeł energii i inteligentnych miast (Smart Cities).

W trakcie towarzyszącej targom dwudniowej konferencji "Smart City - nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast" pojawią się m.in. tematy takie jak: strategie smart city w polskich miastach, mobilne usługi miejskie i transport w miastach przyszłości, projektowanie przestrzeni miejskich, cyfryzacja energetyki, elektromobilność. Partnerem strategicznym strefy i konferencji Smart City został Związek Miast Polskich.

Podczas Energy Expo Arena będzie można zobaczyć nowoczesne rozwiązania technologiczne służące uzyskiwaniu i wykorzystywaniu zielonej energii oraz budowaniu ekologicznych, niskoemisyjnych miast przyszłości. Zapraszamy do Expo Mazury w dniach 29-30.11.2017!

Więcej informacji na stronie: www.energyexpo.pl